Hồ sơ năng lực

HỒ SƠ PHÁP LÝI. GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:


  Công ty TNHH DV BV AN NINH THÁI CƯỜNG được thành lập ngày 23 tháng 09 năm 2011 GĐKKD số: 0105520197 do Sở kế hoạch đầu tư TP HCMi Cấp.

 Đồng thời được Công an Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ số: 104/GXN ngày 01 tháng           11 năm 2011.
II. GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ


 

 127,    12 Tháng 08 2015