Tin tức & Sự kiện

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp

Với dịch vụ này quý khách hàng sẽ được hỗ trợ cụ thể như sau:
- Lập phương án hỗ trợ, bảo vệ từ xa.
- Có lực lượng được trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ, công cụ cứu hộ sẵn sàng 24/24 nếu quý khách có yêu cầu.
- Được bảo vệ từ xa với các phương tiện công nghệ cao.
- Được bảo hiểm 100% theo quy định của pháp luật.
 

 127,    08 Tháng 11 2015