Tin tức & Sự kiện

3 KHÁC BIỆT LỚN NHẤT CỦA AN NINH THÁI CƯỜNG

1. ĐẠO ĐỨC
- Đây là yêu cầu số 1 đối với toàn thể cán bộ nhân viên công ty, từ đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử
với đồng nghiệp, thái độ với khách hàng....2. TRÁCH NHIỆM
- Đối với AN NINH THÁI CƯỜNG luôn gắn trách nhiệm rõ ràng từ nhân viên đến ban giám đốc với mục tiêu tất cả vì sự an toàn
và hài lòng của khách hàng nên từ BGĐ đến nhân viên không được hứa quá 2 lần và phải xử lý chậm nhất sau 08h kể từ khi
khách hàng có ý kiến phản ánh.3. SẺ CHIA
- Công ty AN NINH THÁI CƯỜNG luôn có sự sẻ chia với những khó khăn của khách hàng luôn hiểu họ cần gì ở chúng tôi và
săn sàng hỗ trợ từ tài chính đến nhân lực khi khách hàng gặp khó khăn để sẽ là đối tác tin cậy của khách hàng và cùng sẻ
chia vượt qua khó khăn trong môi trương kinh doanh khắc nghiệt này .

Trân Trọng
 

 127,    17 Tháng 07 2016