Tin tức & Sự kiện

Dịch vụ bảo vệ các tài sản, kho hàng mà các cơ quan phong tỏa

Công ty bảo vệ An ninh thái cường cung cấp cho quý khách hàng dịc vụ về bảo vệ các tài sản đã được các cơ quan nhà nước ngân hàng niêm phong, phong tỏa để đảm bảo cho công tác thi hành án, cưỡng chế.....
Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn mọi tài sản mà quý khách hàng giao phó.
Được bồi thường 100% tài sản nếu xảy ra mất mát, hoặc hư hỏng.


An Ninh Thái Cường


 

 127,    02 Tháng 11 2015