Tin tức & Sự kiện

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2018 của BGĐ công ty, ngày 15 tháng 4 năm 2018 Công ty An ninh thái cường
đã kết hợp với trường Đại học PCCC Bộ công an đã tiến hành khai giảng lớp đào tạo huấn luyện nghiệp vụ
bảo vệ chuyên nghiệp cho nhân viên bảo vệ đang làm việc tại mục tiêu nhằm trang bị cho các nhân viên nắm
được các kiến thức nghiệp vụ về Bảo vệ, pháp luật.....để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới

 

 63,    14-04-2018 Tháng