Tin tức & Sự kiện

Bảo vệ an ninh thái cường luôn chú trọng an toàn PCCC

Nhằm phòng chống cháy nổ cho các mục tiêu, là lực lượng PCCC tại chỗ nên Lãnh đạo công ty An ninh thái cường luôn chú trọng công tác huấn luyện PCCC
để nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên tại các mục tiêu thành thục sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ kịp thời xử lý các tình huống
cháy nổ xảy ra tại mục tiêu.
 

 127,    18 Tháng 11 2017