ĐỐI TÁC

Được sự tín nhiệm của các đối tác, TNHH DV BẢO VỆ AN NINH THÁI CƯỜNG  hiện đang đảm trách bảo vệ an toàn cho 77 mục tiêu trải rộng trên toàn địa bàn thành phố. 

Các mục tiêu bảo vệ được phân ra các loại hình sau:


Nhóm khách hàng (cập nhật ngày 15/09/2014)
Mục tiêu
Các khu dân cư, cao ốc                              13 mục tiêu 
Các cửa hàng, cà phê, hệ thống siêu thị thuộc SaiGon Co.op05 mục tiêu 
Các công trường xây dựng09 mục tiêu
Văn phòng và các kho của các Công ty Điện Lực  thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố,BQL dự án Điện lực miền nam10 mục tiêu 
Khu công nghiệp, khu chế xuất                02 mục tiêu
Khu lưu trú công nhân                              01 mục tiêu
Văn phòng các Công ty                           19 mục tiêu
Các bệnh viện trong Thành phố             03 mục tiêu
Phòng khám tư, các cơ sở thẩm mỹ      02 mục tiêu
Các cơ quan quản lý Nhà nước               06 mục tiêu
Nhà riêng                01 mục tiêu
Nhà máy, xưởng sản xuất06 mục tiêu 

 127,    11 Tháng 11 2015